Sem dijak četrtega letnika tehniške gimnazije v Novi Gorici. Moj način izražanja je preprost, jasen in dosleden. Označil bi se kot ustvarjalno osebo. Všeč mi je iskanje novih idej in njihova realizacija.